Knäck

Tomten smyger sig sist att se husbondfolket det kära, länge och väl han märkt, att de hålla hans knäck i ära; barnens kammar han sen på tå nalkas att se de söta små, ingen må det förtycka: det är hans största lycka. Tomten vandrar med knäcken till ladans loft: där har han bo och fäste […]